top of page
  • lichaamswijs-coach

Wat is kennis?
Wat is kennis? Dat vind ik dus echt een interessante vraag waar ik de afgelopen jaren vaak over heb nagedacht.


Tegen het woord 'kennis' wordt bijv. in de yogafilosofie anders aangekeken dan wij hier doorgaans in het westen doen. Om te beginnen zijn er verschillende woorden die voorkomen in de yogafilosofie die wij zouden vertalen als 'kennis'. Het begrip is dus misschien wel veelzijdiger dan wij doorgaans denken.


Wij zien kennis veelal als iets buiten ons. Dat wat is aangetoond door 'de wetenschap' en te vinden is in o.a. boeken. Dat nemen we voor absolute waarheid aan en de vraag 'Is dat echt zo?' levert vaak een uitgebreide 'bewijsvoering' op van waarom is aangetoond dat dit wel waar moet zijn. Bovendien stellen wij het kunnen 'reproduceren' van wat daar geschreven staat gelijk aan het 'hebben' van kennis. We nemen het hoofd als uitgangspunt en redeneren naar binnen. 


Kennis in de yogafilosofie is diep doorleefde kennis, ontstaan door een combinatie van kennis die in de vorm van informatie wordt doorgegeven aan een persoon (of personen) die de kennis ontvangt en er een ervaring mee opdoet. Deze ervaring is er niet enkel een van redeneren, maar van de mens als geheel. Het is een uitnodiging om dit in jezelf te onderzoeken. Daardoor is het een belichaamde ervaring zou je kunnen zeggen. In de chakrafilosofie zijn de verschillende chakra’s (bewustzijnsniveaus) gekoppeld aan de zintuigen. Deze noemen we in de yoga ‘gevoelsorganen’, in het Sanskriet ‘Jnanendriya’. Echter, als je dit woord vertaalt dan staat er ‘kennisorgaan’. Met de zintuigen doe je kennis op door gevoel, door je eigen zintuigelijke waarneming. Jnana wordt vertaald als kennis, kennis gods of de wijsheid van het hart. Voelt gelijk al anders he? 


De chakra’s zijn dus verbonden met de zintuigen en ook met elkaar. De lagergelegen chakra’s zijn de grond voor wat daarna komt. De quote ‘Real knowledge is intrinsic en built from the ground up’ vind ik dan ook een fantastische uitspraak. Niet het van buiten naar binnen en omlaag werken van informatie, maar het bouwen van intrinsieke kennis ‘from the ground up’. Dat maakt het ook minder statisch. Je kunt het in jezelf steeds weer onderzoeken en inzichten veranderen in de loop van de tijd immers. De intuïtie van de ontvanger van informatie speelt ook een rol in het onderscheiden wat voor deze persoon waar en onwaar is. Zo wordt waarheidsvinding heel persoonlijk en intrinsiek. 


Wanneer je dit als gegeven meeneemt in hoe je in de wereld staat vervalt dus de noodzaak een claim te leggen op wat waar is en wat niet. Jouw identiteit of waarde staat zo immers los van wat een ander vindt. Anders veroorzaakt kennis zogenoemde ‘vrrti’s’, wervelingen van het denken: de voortdurende maalstroom van gedachten en gevoelens die je weghouden bij wie je ten diepste bent. En die wervelingen, die komen en gaan. Het is onderdeel van het mens zijn en daar hoeven we onszelf en elkaar niet om te veroordelen. Maar het helpt wel om er bewustzijn op te ontwikkelen en zo ruimte te maken voor nieuwe keuzes. Door steeds weer de verbinding met jezelf te herstellen, zodat je in contact kan komen met jouw ervaring, jouw waarheid. Of anders gezegd, het is een uitnodiging om te onderzoeken waar je gehechtheid aan die waarheid vandaan komt en of daar iets onder ligt dat gehoord, gezien of geleefd wil worden. Vanuit dit inzicht kun je onderscheiden of dit vraagt om actie in de buitenwereld en zo ja, hoe je dit kunt doen terwijl je in jouw eigen centrum blijft. Zo wordt het actie i.p.v. reactie of projectie en neem je verantwoordelijkheid voor jouw waarheid.

Wellicht is dat wat Aristoteles bedoelde met ‘Knowing yourself is the beginning of all wisdom.’


En dat is wat we in lichaamsgerichte coaching en yoga eigenlijk steeds doen. Je verbinden met jouw ervaring, jouw eigen waarheid, zodat je op authentieke wijze je leven kunt leiden. Zodat je thuis bent in jezelf. Dan is er ook ware verbinding met anderen mogelijk.


Zo bezien horen kennis, ervaring en intuïtie bij elkaar, ze geven elkaar een diepere betekenis. In de cursus Chakrapsychologie & Yoga leer je meer over de gevoelsorganen die horen bij de verschillende chakra's, door kennis, ervaring en intuïtie. 

8 weergaven0 opmerkingen

Yorumlar


bottom of page